CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI | Trang nhất
 
Trang chủ Hình ảnh Liên hệ
 
  -

 
Trang nhất

TTC – CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

[23.08.2014 10:17]
TTC – CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG (Đã đọc: 40)Xem tiếp...

Những bản tin khác

SBT VÀ SEC LÊN KẾ HOẠCH SÁP NHẬP
GÓP HƠN 400 TRIỆU ĐỒNG CHO QUỸ "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA"
SBT SẼ TRÌNH ĐHĐCĐ KẾ HOẠCH SÁP NHẬP VỚI SEC

NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT

[26.06.2014 08:53]
Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Đã đọc: 93)Xem tiếp...

Những bản tin khác

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NIÊM YẾT
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG GIAI ĐOẠN 2
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

[13.09.2014 08:09]
CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 (Đã đọc: 8)Xem tiếp...

Những bản tin khác

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM TÀI CHÍNH 2014

SEC: Ngành nghề kinh doanh (08/06/2010)

[08.06.2010 09:05]
Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900421955 (đăng ký lần đầu ngày 02/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/06/2014)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
(Đã đọc: 4085)Xem tiếp...
 VIDEO CLIP 


 ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ 

GIÁ CHỨNG KHOÁN CẬP NHẬT NGÀY 19/10/2012
  Mã CK  
Mệnh giá  Giá đóng cửa
SEC     10.000 đ  
24.000 đ

 CTY ĐIỆN GIA LAI 

Trang chủ    ¤   Quản trị Site

Thời gian mở trang: 0.054 giây. Số lần truy cập CSDL: 24
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống Gialai24h CMS v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.