CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI | Trang nhất
 
Trang chủ Hình ảnh Liên hệ
 
  -

 
Trang nhất

CÔNG TY THÀNH THÀNH CÔNG VÀ CÔNG TY TÂY NAM - QUÂN KHU 7 KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

[24.04.2014 16:19]
Công Ty Thành Thành Công và Công Ty Tây Nam - Quân khu 7 ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển (Đã đọc: 219)Xem tiếp...

Những bản tin khác

SEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013
SEC: Sơ đồ tổ chức (25/9/2012)
SEC: Năm 2011 dự kiến kế hoạch lãi ròng 79,2 tỷ đồng (02/03/2011)

NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT

[26.06.2014 08:53]
Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Đã đọc: 52)Xem tiếp...

Những bản tin khác

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NIÊM YẾT
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG GIAI ĐOẠN 2
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - NGUYỄN VĂN LỪNG

[21.07.2014 15:59]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Lừng (Đã đọc: 13)Xem tiếp...

Những bản tin khác

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA VÀ THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP/CCQ CỦA CĐNB, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB - CÁP THÀNH LONG

SEC: Ngành nghề kinh doanh (08/06/2010)

[08.06.2010 09:05]
Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900421955 (đăng ký lần đầu ngày 02/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/5/2012)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
(Đã đọc: 3933)Xem tiếp...
 VIDEO CLIP 


 ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ 

GIÁ CHỨNG KHOÁN CẬP NHẬT NGÀY 19/10/2012
  Mã CK  
Mệnh giá  Giá đóng cửa
SEC     10.000 đ  
24.000 đ

 CTY ĐIỆN GIA LAI 

Trang chủ    ¤   Quản trị Site

Thời gian mở trang: 0.037 giây. Số lần truy cập CSDL: 24
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống Gialai24h CMS v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.